Statusinfo fra «rederileder»

Etter 6 måneders fravær er nå jekta tilbake på Melbu. Verkstedoppholdet ved Saltdal Verft på Rognan ble lengre enn planlagt, ikke på grunn av at nye skader ble avdekket, men på grunn av forsinkelser med å få ferdigstilt båten som var foran oss i køen.

Reparasjonsomfanget av råteskader på skroget ble omentrent som forventet. Noe viste seg å være mindre enn først antatt annet verre eller nyoppdaget som f.eks. skadene i stemnen. Verre var det at inspeksjon av masten viste at den hadde alvorlige råteskader hele 20 meter av nedre del og derfor måtte skrotes.

Folk fra jektemiljøet på Melbu har vært 4-5 ganger på Rognan og gjort annet nødvendig vedlikehold, 2-4 mann pr gang, alltid under kyndig ledelse av Terje Nymark, som for øvrig har ført jekta både på sør- og nordtur.

Nå skal «Brødrene» ligge på Melbu til nytt masteemne e funnet og produsert. Dersom vi finner et furuemne, skal det ligge i saltvann i 6-12 måneder før en langsom og kontrollert tørkeprosess kan påbegynnes og selve produksjonen starte. Benytter vi gran kan sjøvannsoperasjonen sløyfes. Vi har gjennom vårt nettverk søkt etter emner fra Bergen i sør til Salten i nord. I Bergen finnes et emne i skogen som den opprinnelige masta vokste som kan brukes, men det krever et økonomisk løft som vi ikke kan klare. Vi konsentrerer oss nå om ei gran I Saltdal som tidligere er forkastet grunnet for liten diameter i toppen. Ved å omkonstruere festet til toppseil trinsa og ha det på utsiden i stedet for innfelt i masta mener vi at vi får styrke nok i toppen slik at emnet kan benyttes.

Seilingssertifikatet er innlevert og resertifisering av redningsflåtene blir ikke gjort i år. Det betyr at vi ikke tar på oss oppdrag i 2019. Nå skal riggen inspiseres og godkjennes og ny mast på plass.

Jens W

Foto: Vesteraalens Avis