Ny mast!

Nå er emne til ny mast funnet og sjekket for kritiske dimensjoner, retthet og grenvekst. Dette er ei gran som står i det samme plantefeltet tilhørende Stend videregående skole i Fana som jektas første mast kom fra. Grana er 40 meter høy og har en diameter i brysthøyde på drøye 70 cm.

Det er nå gått ut prisforespørsel til profesjonelle trefellingsselskaper på felling og transport til kai i Fana. Videre er det forespurt på skipsfrakt Bergen – Bodø. Transport Bodø – Rognan må av kostnadshensyn løses separat.

Vi planlegger å være klar for felling av treet tidlig i september, men hele operasjonen må koordineres med seilingsplanene til aktuelle godsbåter som skal stå for frakten til Bodø.

Takk til alle som har bidratt teknisk og økonomisk slik at vi er i stand til å gjennomføre denne operasjonen.